March 31, 2021
immigration

Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Lạng Sơn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Lạng Sơn

  • Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
  • Điện thoại : (0205) 3812 122
  • Fax : (0205) 3811 132
  • Email : skhdtls@langson.gov.vn
  • Website : https://sokhdt.langson.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/BV1HAdWq6NGkX22NA

👉 Quý  vị muốn thành lập doanh nghiệp ? Hãy vào website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Lang Son
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tỉnh Lạng Sơn ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Số điện thoại : (0205) 3812 488 Email : phongdkkdls@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Lang Son province Address : 623 Ba Trieu street, Dong Kinh ward, Lang Son city, Lang Son province. Phone : (0205) 3870 354 | Hotline : 0888 296 588 Fax : (0205) 3863 336 Email : sotp@langson.

Sở Tư Pháp Tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 623 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3870 354 | Hotline : 0888 296 588 Fax : (0205) 3863 336 Email : sotp@langson.gov.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn  Địa chỉ : số 12 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại : 0692569158 Fax : 02053812146 Website : https://langson.

Lang Son CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Lang Son Province (Lang Son CDC) Address : 48 Trần Hưng Đạo street, Chi Lăng ward, Lang Son city, Lang Son Province. Phone : 02053812147 Email : cdclangson@gmail.

What are the Address of the Immigration Office in Lang Son city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Lang Son Immigration Office Address : 12 Hoang Van Thu Street, Chi Lang Ward, Lang Son city, Lang Son province. Phone : 0692569158 | Fax: 02053812146 Website : https://langson.