May 24, 2021
Blog

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Lạng Sơn

  • Địa chỉ : số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
  • Điện thoại : (0205) 3812 258
  • Fax : (0205) 3812 456
  • Email : soyt@langson.gov.vn
  • Website : https://soyt.langson.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/bZTWMdUVLEgMkhs79
TAGS Lang Son
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Transportation Department of Lang Son Province Address : 12 Hung Vuong Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province Phone : (0205) 3810 109 Fax : (0205) 3811 209 Email : sgtvtls@langson.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 12 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3810 109 Fax : (0205) 3811 209 Email : sgtvtls@langson.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Lang Son province Address : 617 Ba Trieu street, Dong Kinh ward, Lang Son city, Lang Son province Phone : (0205) 3870 241 Fax : (0205) 3870 281 Email : ldtbxh@langson.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 617 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3870 241 Fax : (0205) 3870 281 Email : ldtbxh@langson.gov.

Department of Planning & Investment in Lang Son province Address : 02 Hoang Van Thu street, Chi Lang ward, Lang Son city, Lang Son province. Phone : (0205) 3812 122 Fax : (0205) 3811 132 Email : skhdtls@langson.

Lang Son province ▹ Business Registration Office in Lang Son province Address : 02 Hoang Van Thu street, Chi Lang ward, Lang Son city, Lang Son province Phone : (0205) 3812 488 Email : phongdkkdls@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại : (0205) 3812 122 Fax : (0205) 3811 132 Email : skhdtls@langson.

Tỉnh Lạng Sơn ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Số điện thoại : (0205) 3812 488 Email : phongdkkdls@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Lang Son province Address : 623 Ba Trieu street, Dong Kinh ward, Lang Son city, Lang Son province. Phone : (0205) 3870 354 | Hotline : 0888 296 588 Fax : (0205) 3863 336 Email : sotp@langson.