June 13, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Soc Trang

Education and Training Department of Soc Trang Province

  • Address : 48 Le Duan Street, Ward 3, Soc Trang City, Soc Trang Province
  • Phone : (0299) 3616 042
  • Fax : (0299) 3824 074
  • Email : Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
  • Website : https://sogddt.soctrang.gov.vn | http://soctrang.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/A1wkadg7oZQGicyR6
TAGS Soc Trang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : số 48 đường Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : (0299) 3616 042 Fax : (0299) 3824 074 Email : Vanphong.sosoctrang@moet.

Construction Department of Soc Trang Province Address : 12 Chau Van Tiep Street, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province Phone : (0299) 3821 133 Fax : (0299) 3826 382 Email : soxd@soctrang.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : số 12 đường Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : (0299) 3821 133 Fax : (0299) 3826 382 Email : soxd@soctrang.gov.

Health Department Of Soc Trang Province Address : 06 Chau Van Tiep Street, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province Phone : (0299) 3822 576 Fax : (0299) 3825 323 Email : soyte@soctrang.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : số 06 đường đường Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : (0299) 3822 576 Fax : (0299) 3825 323 Email : soyte@soctrang.gov.

Transportation Department of Soc Trang Province Address : 20 Tran Hung Dao Street, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province Phone : (0299) 3822 385 Fax : (0299) 3820 393 Email : sgt@ubndtst.vn | sogtvt@soctrang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : Số 20 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : (0299) 3822 385 Fax : (0299) 3820 393 Email : sgt@ubndtst.vn | sogtvt@soctrang.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Soc Trang province Address : 46 Le Duan Street, ward 3, Soc Trang city, Soc Trang province Phone : 02993.827 104 Fax : (0299) 3822 581 Email : soldtbxh@soctrang.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : số 46 đường Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : 02993.827 104 Fax : (0299) 3822 581 Email : soldtbxh@soctrang.