May 18, 2021
Blog

Address of Transportation Department in Thua Thien Hue

Transportation Department of Thua Thien Hue Province

  • Address : 10 Phan Boi Chau Street, Vinh Ninh Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province.
  • Phone : (0234) 3823 046
  • Fax : (0234) 3848 949
  • Email : sgtvt@thuathienhue.gov.vn
  • Website : https://sgtvt.thuathienhue.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/yXbC4qfayjyrMuBe9
TAGS Hue city
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 10 đường Phan Bội Châu, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại : (0234) 3823 046 Fax : (0234) 3848 949 Email : sgtvt@thuathienhue.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Thua Thien Hue province Address : 18 Nguyen Sinh Sac street, Hue city, Thua Thien Hue province Phone : (0234) 3897 088 Fax : (0234) 3897 209 Email : sldtbxh@thuathienhue.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 18 đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại : (0234) 3897 088 Fax : (0234) 3897 209 Email : sldtbxh@thuathienhue.

Department of Planning & Investment in Thua Thien Hue province Address : 07 Ton Duc Thang street, Hue city, Thua Thien Hue province. Phone : 0234-3822538, Fax : 0234-3821264 – Email : skhdt@thuathienhue.

Thua Thien Hue province ▹ Business Registration Office in Thua Thien Hue province Address : 07 Ton Duc Thang street, Hue city, Thua Thien Hue province. Phone : (0234) 3846 367 Email : dangkykinhdoanh@thuathienhue.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 07 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại : 0234-3822538, Fax : 0234-3821264 – Email : skhdt@thuathienhue.

Tỉnh Thừa Thiên Huế ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 07 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại : (0234) 3846 367 Email : dangkykinhdoanh@thuathienhue.

Justice Department in Thua Thien Hue province Address : 09 Ton Duc Thang street, Hue city, Thua Thien Hue province. Phone : (0234) 3849 036 Email : stp@thuathienhue.

Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại : (0234) 3849 036 Email : stp@thuathienhue.