April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Thua Thien Hue

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Thua Thien Hue province

  • Address : 18 Nguyen Sinh Sac street, Hue city, Thua Thien Hue province
  • Phone : (0234) 3897 088
  • Fax : (0234) 3897 209
  • Email : sldtbxh@thuathienhue.gov.vn
  • Website : https://sldtbxh.thuathienhue.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/ZKBUWbN14YEJM7bs8

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Hue city
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 18 đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại : (0234) 3897 088 Fax : (0234) 3897 209 Email : sldtbxh@thuathienhue.

Department of Planning & Investment in Thua Thien Hue province Address : 07 Ton Duc Thang street, Hue city, Thua Thien Hue province. Phone : 0234-3822538, Fax : 0234-3821264 – Email : skhdt@thuathienhue.

Thua Thien Hue province ▹ Business Registration Office in Thua Thien Hue province Address : 07 Ton Duc Thang street, Hue city, Thua Thien Hue province. Phone : (0234) 3846 367 Email : dangkykinhdoanh@thuathienhue.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 07 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại : 0234-3822538, Fax : 0234-3821264 – Email : skhdt@thuathienhue.

Tỉnh Thừa Thiên Huế ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 07 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại : (0234) 3846 367 Email : dangkykinhdoanh@thuathienhue.

Justice Department in Thua Thien Hue province Address : 09 Ton Duc Thang street, Hue city, Thua Thien Hue province. Phone : (0234) 3849 036 Email : stp@thuathienhue.

Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại : (0234) 3849 036 Email : stp@thuathienhue.