Dear Valued Customers, 👉 We are happy to inform that Nationals who are eligible for Vietnam e-visa (30 days, single entry) now can apply for an e-visa to visit Vietnam. 👉 No need for Covid Test from 15 May 2022 👉 No need for Medical Declaration anymore from 27 April 2022.

Note : Visitors entering the country must pay for insurance premiums. The insurance will have coverage of 10,000 USD, which is about 30 USD per person on average.

PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC CỬA KHẨU ƯU TIÊN MỞ, NÂNG CẤP HẠ TẦNG VÀ HIỆN ĐẠI HÓA TRANG THIẾT BỊ GẮN THEO PHÂN KỲ ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 2020 (Ban hành kèm Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) STT Tên cửa khẩu Loại cửa khẩu Huyện

PHẠM VI KHU VỰC CỬA KHẨU VÀ VỊ TRÍ CẮM BIỂN BÁO KHU VỰC CỬA KHẨU TẠI CÁC CỬA KHẨU PHỤ TUYẾN BIÊN GIỚI TỈNH ĐỒNG THÁP (Kèm theo Quyết định số: 1114 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 1. Cửa khẩu phụ Thông Bình a)

Trung Quốc (China) Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Đà Nẵng Địa chỉ : Lô 4-8 đường Trần Trọng Khiêm, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Điện thoại : (0236) 3987 556 Fax : (0236) 3987 552 Email : chinaconsul_danang@mfa.gov.

China Consulate General of China in Da Nang Address : Lot 4-8 Tran Trong Khiem Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City, Vietnam Phone : (0236) 3987 556 Fax : (0236) 3987 552 Email : chinaconsul_danang@mfa.gov.

Afghanistan Chính phủ Afghanistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Afghanistan tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng chưa có Đại Sứ Quán Afghanistan tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Afghanistan gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Afghanistan

Tổ Chức Di Cư Quốc Tế (IOM) Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Văn phòng Cơ quan Đại diện : số 1B Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tp HCM). Giờ làm việc : Thứ Hai đến Thứ Năm, 07:30 – 17:00 | Thứ Sáu, 07:30 –

International Organization for Migration (IOM) in Ho Chi Minh City (HCMC) Office of the Mission : 1B Pham Ngoc Thach Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC). Working hours : Monday to Thursday, 07:30 – 17:00 | Friday, 07:30 – 14:30 Phone : (028) 3822 2057 Fax : (028) 3822 1780

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Thành phố Hồ Chí Minh Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Khu Chế Xuất Tân Thuận Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Đồng Nai Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Hà Nội Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Thái

1 2 3 4 5 6 7