Cửa khẩu Phước Tân
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Phước Tân (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Bốt Môn (tỉnh Svay Rieng, Cambodia) Cửa khẩu Phước Tân là cửa khẩu tại vùng đất thôn Phước Tân, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu Phước Tân là điểm cuối của tỉnh lộ 781.

Cửa khẩu Xa Mát
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Cửa khẩu Xa Mát (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) Xa Mát (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Trapeang Phlong (tỉnh Tboung Khmum, Cambodia) Cửa khẩu Xa Mát nằm ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Tuyến xe buýt trực tiếp khởi hành hàng ngày từ thành phố Hồ Chí

Cửa khẩu Mộc Bài
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Cửa khẩu Mộc Bài (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Bavet (tỉnh Svay Rieng, Cambodia) Cửa khẩu Mộc Bài nằm ở phía tây bắc thành phố Hồ Chí Minh, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70km. Tuyến xe buýt trực tiếp khởi hành hàng ngày từ

Cửa khẩu Kà Tum
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Kà Tum (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Chăn Mun (tỉnh Kampong Cham, Cambodia) Cửa khẩu Kà Tum là cửa khẩu quốc gia tại vùng đất làng Kà Tum, thuộc xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu Kà Tum thông thương với cửa khẩu Chan Moul (Chăn Mun) huyện

Cửa khẩu Kà Tum Kà Tum (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Chăn Mun (tỉnh Kampong Cham, Cambodia) Cửa khẩu Kà Tum là cửa khẩu quốc gia tại vùng đất làng Kà Tum, thuộc xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu Kà Tum thông thương với cửa khẩu Chan

Cửa khẩu Nà Cài
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Nà Cài (tỉnh Sơn La, Việt Nam) – Sốp Đụng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Nà Cài là cửa khẩu tại vùng đất bản Nà Cài, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam. Cửa khẩu Nà Cài là điểm cuối của đường tỉnh 104.

Cửa khẩu Nậm Lạnh
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Nậm Lạnh (tỉnh Sơn La, Việt Nam) – Mường Pợ (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Nậm Lạnh là cửa khẩu tại vùng đất bản Cang Kéo, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, Việt Nam. Cửa khẩu Nậm Lạnh cách thị trấn huyện lỵ Sốp Cộp khoảng 31 km hướng tây nam theo đường

Cửa khẩu Lóng Sập
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Lóng Sập (tỉnh Sơn La, Việt Nam) – Pa Háng (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập hay cửa khẩu Pa Háng là cửa khẩu quốc tế tại vùng đất bản Pa Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam. Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập là điểm cuối của

Cửa khẩu Chiềng Khương
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Chiềng Khương (tỉnh Sơn La, Việt Nam) – Bản Đán (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Quốc tế Chiềng Khương là cửa khẩu quốc tế tại vùng đất bản Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Việt Nam. Quốc lộ 4G nối từ thành phố Sơn La đến cửa khẩu Quốc tế Chiềng Khương

Cửa khẩu Chiềng Khương Chiềng Khương (tỉnh Sơn La, Việt Nam) – Bản Đán (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Quốc tế Chiềng Khương là cửa khẩu quốc tế tại vùng đất bản Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Việt Nam. Quốc lộ 4G nối từ thành phố Sơn La đến cửa khẩu

1 2 3 4 5 6 7 ...