Cửa khẩu Bình Hiệp
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Cửa khẩu Bình Hiệp (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) Bình Hiệp (tỉnh Long An, Việt Nam) – Pray Vo (tỉnh Svay Rieng, Cambodia) Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp là cửa khẩu quốc tế đường bộ tại vùng đất xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, Việt Nam. Cửa khẩu là

Cửa khẩu Bình Hiệp (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) Bình Hiệp (tỉnh Long An, Việt Nam) – Pray Vo (tỉnh Svay Rieng, Cambodia) Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp là cửa khẩu quốc tế đường bộ tại vùng đất xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, Việt Nam. Cửa khẩu là

Cửa khẩu Bản Vược
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Bản Vược (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) – Ba Sa (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) Cửa khẩu Bản Vược (còn gọi là cửa khẩu Bát Xát) là cửa khẩu tại vùng đất bản Vược, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Cửa khẩu Bản Vược thông thương với cửa khẩu Ba

Cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Lào Cai (Cửa khẩu quốc tế đường sắt) Lào Cai (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) – Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), đường sắt. Cửa khẩu này nằm gần mốc giới số 102, 103 trên biên giới Việt – Trung.

Cửa khẩu Mường Khương
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Mường Khương (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) – Kiều Đầu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) Cửa khẩu Mường Khương hay cửa khẩu Tung Chung Phố là cửa khẩu quốc gia tại vùng đất thị trấn Mường Khương và xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai. Cửa khẩu Mường Khương ở điểm cuối

Cửa khẩu Lào Cai
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Cửa khẩu Lào Cai (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) Lào Cai (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) – Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), đường bộ. Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai là cửa khẩu quốc tế nằm tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Cửa khẩu Lào Cai (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) Lào Cai (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) – Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), đường bộ. Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai là cửa khẩu quốc tế nằm tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Cửa khẩu Bình Nghi
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Bình Nghi (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Bình Nhi Quan (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) Cửa khẩu Bình Nghi là cửa khẩu đường sông tại vùng đất bản Pắc Lạn, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Cửa khẩu Bình Nghi cách thành phố Cao Bằng 70 km, cách thị

Cửa khẩu Chi Ma
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Ái Điểm (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) Cửa khẩu Chi Ma là cửa khẩu tại vùng đất thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Cửa khẩu Chi Ma là điểm cuối của đường tỉnh 236, và cách thị trấn Lộc

Cửa khẩu Cốc Nam
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Cốc Nam (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) – Lũng Vài (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) Cửa khẩu Cốc Nam là cửa khẩu tại vùng đất bản Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Cửa khẩu Cốc Nam thông thương sang Cửa khẩu Lũng Vài (弄怀口岸, Lộng Hoài) trấn Hữu

... 4 5 6 7 8 9 10 ...