June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại An Giang

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại An Giang, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 6701S – Long Xuyên – An Giang

 • Địa chỉ : số 67 quốc lộ 91, khóm Thới Hoà, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại : (0296) 3845 525
 • Fax : (0296) 3845 504
 • Email : ttdktb@angiang.gov.vn
 • Website : https://dangkiemangiang.business.site/
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/6RUaqd3Bj285EgZy5

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 6702S – Châu Đốc – An Giang

 • Địa chỉ : khu dân cư khóm 8, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
 • Điện thoại : (0296) 3569 199
 • Fax : (0296) 3569 199
 • Email : tramdangkiem.chaudoc@angiang.gov.vn
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/gjaEJve79s6tBi7H7

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 6703D – Châu Đốc – An Giang

 • Địa chỉ : tuyến tránh quốc lộ 91 (N1), Khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
 • Điện thoại : 0904 84 84 24
 • Fax : N/A
 • Email : ttdk6703d@gmail.com
 • Website : http://dangkiem6703d.com/
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/45dZTqrFoaNaRY1E8
TAGS An Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of An Giang Province Address : 12 Le Trieu Kiet Street, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province Phone : 02963852578 Fax : 02963852578 Email : sogddt@angiang.gov.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 12 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại : 02963852578 Fax : 02963852578 Email : sogddt@angiang.gov.

Construction Department of An Giang Province Address : 99 Tran Quang Dieu Street, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province. Phone : (0296) 3852 105 | 3957 567 Fax : (0296) 3856 513 Email : soxaydung@angiang.

Sở Xây Dựng tỉnh An Giang Địa chỉ : số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : (0296) 3852 105 | 3957 567 Fax : (0296) 3856 513 Email : soxaydung@angiang.

Health Department Of An Giang Province Address : 15 Le Trieu Kiet Street, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province. Phone : (0296) 3852 640 | 096 987 1919 (hotline) Fax : (0296) 3856 154 Email : soyte@angiang.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 15 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : (0296) 3852 640 | 096 987 1919 (hotline) Fax : (0296) 3856 154 Email : soyte@angiang.

Transportation Department of An Giang Province Address : 01 Ly Thuong Kiet Street, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province. Phone : (0296) 3832 479 | 3930 069 Fax: (0296) 3831 459 Email : sogtvt@angiang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 01 đường Lý Thường Kiệt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại : (0296) 3832 479 | 3930 069 Fax: (0296) 3831 459 Email : sogtvt@angiang.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in An Giang province Address : 97 Tran Quang Dieu street, Tay Khanh 1 hamlet, My Hoa ward, Long Xuyen street, An Giang province Phone : (0296) 3852 851 Email : soldtbxh@angiang.gov.