June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Bắc Kạn

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bắc Kạn, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 9701D – Bắc Kạn

  • Địa chỉ : tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
  • Điện thoại : (0209) 3871 300
  • Fax : (0209) 3871 320
  • Email : dangkiembkvn@gmail.com
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/1edgrU7CpBnhTnE87
TAGS Bac Kan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Bac Kan Province Address : Group 4, Nguyen Thi Minh Khai Ward, Bac Kan City, Bac Kan Province Phone : (0209) 3870 014 Fax : (0209) 3871 442 Email : sogddt@backan.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3870 014 Fax : (0209) 3871 442 Email : sogddt@backan.edu.

Construction Department of Bac Kan Province Address : 07 Truong Chinh Street, Duc Xuan Ward, Bac Kan City, Bac Kan Province Phone : (0209) 3870 182 Hotline : (0209) 3870 779 | 0868 531 488 Fax : (0209) 3870 873 Email : soxaydung@backan.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 07 đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3870 182 Hotline : (0209) 3870 779 | 0868 531 488 Fax : (0209) 3870 873 Email : soxaydung@backan.gov.

Health Department Of Bac Kan Province Address : 14 Truong Chinh Street, Group 7B, Duc Xuan Ward, Bac Kan City, Bac Kan Province Phone : (0209) 3870 580 Fax : (0209) 3873 585 Email : soyte@backan.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 14 đường Trường Chinh, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3870 580 Fax : (0209) 3873 585 Email : soyte@backan.gov.

Transportation Department of Bac Kan Province Address : 05 Truong Chinh Street, Bac Kan City, Bac Kan Province. Phone : (0209) 3870 109 Fax : (0209) 3871 247 Email: sogtvt@backan.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 05 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3870 109 Fax : (0209) 3871 247 Email: sogtvt@backan.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Bac Kan province Address : 32 Truong Chinh street, Phung Chi Kien ward, Bac Kan city, Bac Kan province Phone : (0209) 3870 536 Fax : (0209) 3875 471 Email : sldtbxh@backan.gov.