June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Cao Bằng

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Cao Bằng, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 1101S- Sông Hiến – Cao Bằng

 • Địa chỉ : Km4 quốc lộ 3, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
 • Điện thoại : (0206) 3758 742
 • Fax : (0206) 3757 724
 • Email : dangkiem1101s@yahoo.com.vn
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/WdjYTsHdFhJDyby7A

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 1102D – Ngọc Xuân – Cao Bằng

 • Địa chỉ : Tổ 8, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
 • Điện thoại : (0206) 3888 929
 • Fax : (0206) 3888 929
 • Email : cttnhhdangkiemcb@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/7yHFwfnR89TjxPJh6
TAGS Cao Bang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Cao Bang Province Address : 35 Be Van Dan Street, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province Phone : (0206) 3852 223 | (0206) 3858 959 Fax : (0206) 3853 680 Website : http://socaobang.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 35 đường Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 223 (văn thư) | (0206) 3858 959 (một cửa) Fax : (0206) 3853 680 Website : http://socaobang.edu.

Construction Department of Cao Bang Province Address : 23 Be Van Dan Street, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province Phone : (0206) 3852 192 Fax : (0206) 3856 492 Email : soxaydung@caobang.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 23 Bế đường Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 192 Fax : (0206) 3856 492 Email : soxaydung@caobang.gov.

Health Department Of Cao Bang Province Address : 31 Hien Giang Street, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province Phone : (0206) 3852 272 Fax : (0206) 3853 208 Email : soyte@caobang.gov.

Sở Y Tế Cao Bằng
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : Số 31 Phố Hiến Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 272 Fax : (0206) 3853 208 Email : soyte@caobang.gov.

Transportation Department of Cao Bang Province Address : 83 Xuan Truong Street, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province. Phone : (0206) 3852 397 Fax : (0206) 3952 274 Email : sogtvt@caobang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 83 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 397 Fax : (0206) 3952 274 Email : sogtvt@caobang.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Cao Bang province Address : 38 Xuan Truong street, Hop Giang ward, Cao Bang city, Cao Bang province Phone : (0206) 3852 162 Email : soldtbxh@caobang.gov.