June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Hậu Giang

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hậu Giang, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 9501S – Cái Tắc – Hậu Giang

 • Địa chỉ : số 420 QL 1, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
 • Điện thoại : (0293) 3848 959
 • Fax : (0293) 3848 949
 • Email : TTDK9501s@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/tkuBt2gu87agEeS37

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 9502D – Châu Thành A – Hậu Giang

 • Địa chỉ : QL 61C, ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
 • Điện thoại : (0292) 3505 999
 • Fax : (0292) 3505 999
 • Email : ttdk9502D@gmail.com
 • Website : http://dangkiemhaugiang.com/
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/kVYaqecJ2Kp8duAt5
TAGS Hau Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Hau Giang Province Address : 04 Ngo Quyen Street, Area 4, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Province Phone : (0293) 3876 267 Fax : (0293) 3878 945 Email : vanphong@haugiang.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 04 đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại : (0293) 3876 267 Fax : (0293) 3878 945 Email : vanphong@haugiang.edu.

Construction Department of Hau Giang Province Address : 01 Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Province. Phone : (0293) 3878 890 Fax : (0293) 3878 890 Email : soxaydung@haugiang.

Sở Xây Dựng tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 01 đường Xô Viết Nghệ tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại : (0293) 3878 890 Fax : (0293) 3878 890 Email : soxaydung@haugiang.

Health Department Of Hau Giang Province Address : 06 Ngo Quyen Street, Zone 4, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Province Phone : (0293) 3878 929 Fax : (0293) 3878 929 Email : soyte@haugiang.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 06 đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại : (0293) 3878 929 Fax : (0293) 3878 929 Email : soyte@haugiang.gov.

Transportation Department of Hau Giang Province Address : 01 Dien Bien Phu Street, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Province Phone : (0293) 3878 979 Fax : (0293) 3878 908 Email : sogtvt@haugiang.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 1 đường Điện Biên Phủ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại : (0293) 3878 979 Fax : (0293) 3878 908 Email : sogtvt@haugiang.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Hau Giang province Address : 03 Thong Nhat street, Hau Giang Administration Center, area 4, ward 5, Vi Thanh city, Hau Giang province Phone : (0293) 3878 982 Fax : (0293) 3878 982 Email: sldtbxh@haugiang.gov.