June 8, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông tin liên hệ Sở GD&ĐT Hậu Giang

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Hậu Giang

  • Địa chỉ : số 04 đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
  • Điện thoại : (0293) 3876 267
  • Fax : (0293) 3878 945
  • Email : vanphong@haugiang.edu.vn
  • Website : https://haugiang.edu.vn | http://gddt.haugiang.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ETcfhxmTSNV8vHck9
TAGS Hau Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Construction Department of Hau Giang Province Address : 01 Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Province. Phone : (0293) 3878 890 Fax : (0293) 3878 890 Email : soxaydung@haugiang.

Sở Xây Dựng tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 01 đường Xô Viết Nghệ tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại : (0293) 3878 890 Fax : (0293) 3878 890 Email : soxaydung@haugiang.

Health Department Of Hau Giang Province Address : 06 Ngo Quyen Street, Zone 4, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Province Phone : (0293) 3878 929 Fax : (0293) 3878 929 Email : soyte@haugiang.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 06 đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại : (0293) 3878 929 Fax : (0293) 3878 929 Email : soyte@haugiang.gov.

Transportation Department of Hau Giang Province Address : 01 Dien Bien Phu Street, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Province Phone : (0293) 3878 979 Fax : (0293) 3878 908 Email : sogtvt@haugiang.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 1 đường Điện Biên Phủ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại : (0293) 3878 979 Fax : (0293) 3878 908 Email : sogtvt@haugiang.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Hau Giang province Address : 03 Thong Nhat street, Hau Giang Administration Center, area 4, ward 5, Vi Thanh city, Hau Giang province Phone : (0293) 3878 982 Fax : (0293) 3878 982 Email: sldtbxh@haugiang.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 03 đường Thống Nhất, Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại : (0293) 3878 982 Fax : (0293) 3878 982 Email: sldtbxh@haugiang.gov.

Department of Planning & Investment in Hau Giang province Address : 07 Xo Viet Nghe Tinh street, ward 5, Vi Thanh city, Hau Giang province Phone : (0293) 3870 214 Fax : (0293) 3878 871 Email : skhdt@haugiang.gov.