June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Lâm Đồng

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Lâm Đồng, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 4901S – Đà Lạt – Lâm Đồng

 • Địa chỉ : số 01 đường Tô Hiến Thành, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại : (0263) 3832 657
 • Fax : (0263) 3832 658
 • Email : ttdkxcg@lamdong.gov.vn | ttdkxcg@sgtvtlamdong.gov.vn
 • Website : http://www.dangkiemlamdong.org.vn/
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/sENvbUFoe6E296wTA

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 4902S – Bảo Lộc – Lâm Đồng

 • Địa chỉ : số 01 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại : (0263) 3720 025
 • Fax : (0263) 3720 025
 • Email : ttdkxcg@lamdong.gov.vn | ttdkxcg@sgtvtlamdong.gov.vn
 • Website : http://www.dangkiemlamdong.org.vn/
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/Uec5ovvEp5Z6EcLi6

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 4903S – Đức Trọng – Lâm Đồng

 • Địa chỉ : tổ 35, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại : (0263) 3659 979
 • Fax : (0263) 3659 979
 • Email : ttdkxcg@lamdong.gov.vn | ttdkxcg@sgtvtlamdong.gov.vn
 • Website : http://www.dangkiemlamdong.org.vn/
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/Dd3Sw5fAoAcHCRrU6
TAGS Lam Dong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Lam Dong Province Address : 9th floor, Administrative Center of Lam Dong province. 36 Tran Phu Street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong Province Phone : (0263) 3822 488 | 3532 586 Fax : N/A Email : vanphong.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : Tầng 9 – Khu trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Construction Department of Lam Dong Province Address : 3rd floor – Lam Dong Administrative Center, No. 36 Tran Phu Street, Da Lat City, Lam Dong Province Phone : (0263) 3822 267 Fax : (0263) 3832 654 Email : sxd@lamdong.

Sở Xây Dựng tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : tầng 3 – Trung tâm hành chính Tỉnh Lâm Đồng, số 36 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Điện thoại : (0263) 3822 267 Fax : (0263) 3832 654 Email : sxd@lamdong.gov.

Health Department Of Lam Dong Province Address : 2nd floor, Administrative Center of Lam Dong Province, No. 36 Tran Phu Street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong Province Phone : (0263) 3533 452 Fax : (0263) 3827 524 Email : syt@lamdong.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : tầng 2, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Phone : (0263) 3533 452 Fax : (0263) 3827 524 Email : syt@lamdong.gov.

Transportation Department of Lam Dong Province Address : 36 Tran Phu Street, Da Lat City, Lam Dong Province. Phone : (0263) 3822 275 Fax : (0263) 3827 726 Email : sgtvt@lamdong.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : số 36 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại : (0263) 3822 275 Fax : (0263) 3827 726 Email : sgtvt@lamdong.

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : 96/6/8 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại : (0263) 3903 497 Fax : N/A Email : ctcldvn@gmail.com Website : http://ctcvn.