June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Lạng Sơn

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Lạng Sơn, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 1201D – Vĩnh Trại – Lạng Sơn

 • Địa chỉ : số 50 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại : (0205) 3873 264
 • Fax : (0205) 3873 266
 • Email : dangkiem.1201s1@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/1NHQfF4LRarLe6Nr5

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 1202D – Cao Lộc – Lạng Sơn

 • Địa chỉ: tổ 5, khối 1+2, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại : (0205) 3873 888
 • Fax : (0205) 3873 888
 • Email : t1202d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/749HCx2YCEkbwtmZ8
TAGS Lang Son
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Lang Son Province Address : 06 Hoang Van Thu Street, Lang Son City, Lang Son Province Phone : (0205) 3811595 | 3812 203 Fax : N/A Email : vanphong.solangson@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 06 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3811595 | 3812 203 Fax : N/A Email : vanphong.solangson@moet.

Construction Department of Lang Son Province Address : 193 Le Loi Street, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province Phone : (0205) 3812 237 Fax. : (0205) 3812 237 Email : xaydung@langson.

Sở Xây Dựng tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 193 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3812 237 Fax. : (0205) 3812 237 Email : xaydung@langson.

Health Department Of Lang Son Province Address : 50 Dinh Tien Hoang Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province Phone : (0205) 3812 258 Fax : (0205) 3812 456 Email : soyt@langson.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3812 258 Fax : (0205) 3812 456 Email : soyt@langson.gov.

Transportation Department of Lang Son Province Address : 12 Hung Vuong Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province Phone : (0205) 3810 109 Fax : (0205) 3811 209 Email : sgtvtls@langson.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 12 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3810 109 Fax : (0205) 3811 209 Email : sgtvtls@langson.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Lang Son province Address : 617 Ba Trieu street, Dong Kinh ward, Lang Son city, Lang Son province Phone : (0205) 3870 241 Fax : (0205) 3870 281 Email : ldtbxh@langson.gov.