June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Ninh Bình

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Ninh Bình, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3501D – Cầu Vòm) – Ninh Bình

 • Địa chỉ : số 58 đường Trần Nhân Tông, khu phố An Hòa, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại : (0229) 6559 966
 • Fax : (0229) 3883 619
 • Email : t3501s@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/T4ZMsEJ3KGmxDZuz6

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3502D – Bích Sơn – Ninh Bình

 • Địa chỉ : phố Bích Sơn, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại : (0229) 3632 386
 • Fax : (0229) 3632 386
 • Email : t3502d@gmail.com
 • Website : http://dangkiemninhbinh.com/
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/Gv1NKE3q8Fnmv1rJ7

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3503D – Tam Điệp – Ninh Bình

 • Địa chỉ : số 04 đường Phan Huy Ích, tổ 2, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại : (0229) 6430 604
 • Fax : (0229) 6430 604
 • Email : Ctydangkiem3503d@gmail.com
 • FB : https://www.facebook.com/dk3503d/
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/3503D?share
TAGS Ninh Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Ninh Binh Province Address : 742 Tran Hung Dao Street, Tan Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phone : (0229) 3871 089 Fax : (0229) 3896 573 Email : vanphong.soninhbinh@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : Số 742, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Điện thoại : (0229) 3871 089 Fax : (0229) 3896 573 Email : vanphong.soninhbinh@moet.

Construction Department of Ninh Binh Province Address : 15 Tran Hung Dao Street, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phone : (0229) 3871 638 Fax : (0229) 3873 260 Email : soxaydungnb@gmail.com | sxdung@ninhbinh.

Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : Số 15 (Km số 2) đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Điện thoại : (0229) 3871 638 Fax : (0229) 3873 260 Email : soxaydungnb@gmail.com | sxdung@ninhbinh.

Health Department Of Ninh Binh Province Address : 18 Kim Dong Street, Phuc Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province. Phone : (0229) 3871 099 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0229) 3874 221 Email : pkhsytnb@gmail.

Sở Y Tế Ninh Bình
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : số 18 đường Kim Đồng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại : (0229) 3871 099 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0229) 3874 221 Email : pkhsytnb@gmail.

Transportation Department of Ninh Binh Province Address : 40 Le Dai Hanh Street, Ninh Binh City, Ninh Binh Province. Phone : (0229) 3871 129 Fax : (0229) 3889 678 Email : sgtvt@ninhbinh.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : số 40 đường Lê Đại Hành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại : (0229) 3871 129 Fax : (0229) 3889 678 Email : sgtvt@ninhbinh.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ninh Binh province Address : 2A Pham Hong Thai street, Van Giang ward, Ninh Binh city, Ninh Binh province Phone : (0229) 3871 067 Fax : (0229) 3886 338 Email : solaodongtbxh@ninhbinh.gov.