June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Sóc Trăng

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Sóc Trăng, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 8301V – Trần Hưng Đạo – Sóc Trăng

 • Địa chỉ : số 855 đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 • Điện thoại : (0299) 3820 673
 • Fax : (0299) 3828 258
 • Email : ccdksoctrang@vr.org.vn
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/JpEP3gWpj3eEiTQV7

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 8302D – Châu Thành – Sóc Trăng

 • Địa chỉ : Km 2115 quốc lộ 1A, ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
 • Điện thoại : (0299) 3501 090 | 0919 179 700
 • Fax : (0299) 3617 111
 • Email : dangkiem8302d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/4Qo38yLuNXvyMUn89
TAGS Soc Trang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Soc Trang Province Address : 48 Le Duan Street, Ward 3, Soc Trang City, Soc Trang Province Phone : (0299) 3616 042 Fax : (0299) 3824 074 Email : Vanphong.sosoctrang@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : số 48 đường Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : (0299) 3616 042 Fax : (0299) 3824 074 Email : Vanphong.sosoctrang@moet.

Construction Department of Soc Trang Province Address : 12 Chau Van Tiep Street, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province Phone : (0299) 3821 133 Fax : (0299) 3826 382 Email : soxd@soctrang.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : số 12 đường Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : (0299) 3821 133 Fax : (0299) 3826 382 Email : soxd@soctrang.gov.

Health Department Of Soc Trang Province Address : 06 Chau Van Tiep Street, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province Phone : (0299) 3822 576 Fax : (0299) 3825 323 Email : soyte@soctrang.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : số 06 đường đường Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : (0299) 3822 576 Fax : (0299) 3825 323 Email : soyte@soctrang.gov.

Transportation Department of Soc Trang Province Address : 20 Tran Hung Dao Street, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province Phone : (0299) 3822 385 Fax : (0299) 3820 393 Email : sgt@ubndtst.vn | sogtvt@soctrang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : Số 20 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : (0299) 3822 385 Fax : (0299) 3820 393 Email : sgt@ubndtst.vn | sogtvt@soctrang.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Soc Trang province Address : 46 Le Duan Street, ward 3, Soc Trang city, Soc Trang province Phone : 02993.827 104 Fax : (0299) 3822 581 Email : soldtbxh@soctrang.