May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Ấn Độ (India) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ấn Độ (India) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Ấn Độ (India) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Ấn Độ (India) tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Ấn Độ (India) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Ấn Độ