May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Bolivia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Bolivia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Bolivia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Bolivia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bolivia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bolivia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Bolivia tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Bolivia tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Bolivia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Bolivia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Bolivia in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Bolivia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Bolivia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Bolivia in Hanoi capital city of Vietnam.