May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Bosnia and Herzegovina hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Bosnia and Herzegovina tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A