May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Cộng Hoà Congo hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Republic of Congo in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Republic of Congo in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Republic of Congo in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Republic of Congo in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Republic of Congo in Hanoi capital city of Vietnam.