May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Cuba tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cuba hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cuba tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Cuba tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Cuba tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cuba hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cuba tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Cu Ba 🇨🇺 Địa chỉ: 5ta Ave, Esq. A 18, NO, 1802, Miramar, Playa, La Habana – Cu Ba 🇨🇺 Điện thoại: +53 72041501 Fax: +53 72041041 Email: embavicu@gmail.