May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Cuba tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cuba hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cuba tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Cuba tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Cuba tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Cuba
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Cuba in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 45 Phung Khac Khoan Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : from Monday to Friday 08:00 – 11:30 and 13:30 – 16:30 Phone : (028) 3829 7350 Fax : (028) 3829 5293 Email : cubacons@hcm.fpt.