May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Djibouti tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Djibouti hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Djibouti tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Djibouti tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Djibouti gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Djibouti gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Djibouti tại Tokyo, Nhật Bản.

Đại Sứ Quán Djibouti tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Djibouti
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Djibouti in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Djibouti in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Djibouti in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Djibouti in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Djibouti in Hanoi capital city of Vietnam.