May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Eritrea tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Eritrea hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Eritrea tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Eritrea tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Eritrea gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Eritrea gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Eritrea tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Eritrea tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Eritrea
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Eritrea in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Eritrea in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Eritrea in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Eritrea in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Eritrea in Hanoi capital city of Vietnam.