May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Fiji tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Fiji hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Fiji tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Fiji tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Fiji gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Fiji gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Fiji tại Tokyo, Nhật Bản.

Đại Sứ Quán Fiji tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Fiji
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Fiji in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Fiji in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Fiji in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Fiji in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Fiji in Hanoi capital city of Vietnam.