May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Guatemala tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Guatemala hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Guatemala tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Guatemala tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Guatemala tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Guatemala