May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Hà Lan tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hà Lan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hà Lan tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hà Lan tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Hà Lan tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : phòng 901, toà nhà Saigon Tower, số 29 đại lộ Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 9.00 – 12.

Consulate General of Netherlands in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Suite 901, Saigon Tower, 29 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday to Friday: 9.