May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Hà Lan tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hà Lan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hà Lan tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hà Lan tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Hà Lan tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Hà Lan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hà Lan 🇳🇱 Địa chỉ: Nassauplein 12, 2585 EB The Hague, the Netherlands 🇳🇱 Điện thoại: +31 070 3648917 – 3644300 Fax: +31 070 3648656 Email: vnembassy.nl@mofa.