May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Kuwait tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Kuwait hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Kuwait tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Kuwait tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Kuwait tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Kuwait tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Kuwait
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Kuwait in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 24 Phung Khac Khoan Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : From Monday to Friday, 09:00 – 16:00 Phone : (028) 3827 0555 Fax : (028) 3827 0111 Email : kuwaitconsulate@gmail.com | info@kuwaitconsulate-hochiminh.