May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Lesotho tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Lesotho hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Lesotho tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Lesotho tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Lesotho gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Lesotho gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Lesotho tại New Delhi, Ấn Độ.

Đại Sứ Quán Lesotho tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Lesotho
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Lesotho in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Lesotho in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Lesotho in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Lesotho in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Lesotho in Hanoi capital city of Vietnam.