May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Malta tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malta hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Malta tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Malta tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Malta hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán Malta gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Malta tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Malta tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Malta
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Malta in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 12th floor, Petro Vietnam Tower, 1-5 Le Duan street, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 08:30 – 12:00 | 13:30 – 17:30 Phone : (028) 5404 6868 Fax : (028) 5404 6969 Email : Malta.