May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Slovenia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Slovenia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Slovenia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Slovenia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Slovenia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Slovenia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Slovenia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Slovenia tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Slovenia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Slovenia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Slovenia in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Slovenia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Slovenia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Slovenia in Hanoi capital city of Vietnam.