May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Somalia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Somalia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Somalia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Somalia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Somalia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Somalia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Somalia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Somalia tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Somalia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Somalia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Somalia in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Somalia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Somalia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Somalia in Hanoi capital city of Vietnam.