May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Sri Lanka tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Sri Lanka hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Sri Lanka tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Sri Lanka tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Sri Lanka tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Sri Lanka hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Lãnh Sự Danh Dự : Mr. Kevin Perera Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Sri Lanka tại thủ đô Hà Nội.