May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Thái Lan (Thailand) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thái Lan (Thailand) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Thái Lan (Thailand) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Thái Lan (Thailand) tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Thái Lan (Thailand) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Thái Lan (Thailand) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Thailand
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Thailand in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 07 Tran Quoc Thao street, district 3 Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam Working hours : Monday to Friday 08:30 – 12:00 | 13:30 – 17:00 Phone : (028) 3932 7638 Fax : (028) 3932 6002 Email : thaiconsulate.HOM@mfa.