May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Turkmenistan tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Turkmenistan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Turkmenistan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Turkmenistan tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Turkmenistan gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Turkmenistan gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Turkmenistan tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Turkmenistan tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Turkmenistan in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Turkmenistan in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Turkmenistan in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Turkmenistan in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Turkmenistan in Hanoi capital city of Vietnam.