May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Uganda tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Uganda hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Uganda tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Uganda tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Uganda gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Uganda gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Uganda tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Uganda tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Uganda
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Uganda in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Uganda in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Uganda in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Uganda in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Uganda in Hanoi capital city of Vietnam.