May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Zambia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Zambia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Zambia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Zambia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Zambia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Zambia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Zambia tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Đại Sứ Quán Zambia tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Zambia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Zambia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Zambia in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Zambia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Zambia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Zambia in Hanoi capital city of Vietnam.