May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Campuchia (Cambodia) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Campuchia (Cambodia) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Cambodia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Cambodia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 41 Phung Khac Khoan Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : from Monday to Friday 07:30 – 11:30 | 14:00 – 17:00 Phone : (028) 3829 2751 Fax : (028) 3822 2773 Email : camcg.hcm@mfaic.

Embassy of Cambodia in Hanoi Address: No. 71A Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.