April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Mexico tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Mexico tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Mexico hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mexico tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Mexico tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Danh Dự Mexico tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mexico 🇲🇽 Địa chỉ: Sierra Ventana No 255. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11.