April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Mỹ (USA) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Mỹ (USA) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Mỹ (USA) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mỹ (USA) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Mỹ tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ (USA) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of United States of America in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 04 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam.

Vietnam visa requirement for US citizens Kindly be informed that US passport holders are required Vietnam visas to enter Vietnam. How to get Vietnam visa in America? There are 3 ways for you to get a Vietnam visa: 1.