May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Philippines tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Philippines hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Philippines tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Philippines tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Palau in Manila, Philippines Chancery of the Embassy : Salcedo Village, PDCP Bank Centre V.A.

Đại Sứ Quán Palau tại Manila, Philippines Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Salcedo Village, PDCP Bank Centre V.A.