June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Lang Son

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Lang Son, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 1201D – Le Dai Hanh – Lang Son

 • Location : 50 Le Dai Hanh street, Vinh Trai ward, Lang Son city, Lang Son province
 • Phone : (0205) 3873 264
 • Fax : (0205) 3873 266
 • Email : dangkiem.1201s1@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/1NHQfF4LRarLe6Nr5

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 1202D – Cao Loc – Lang Son

 • Location : group 5, block 1+2, Cao Loc town, Cao Loc district, Lang Son province
 • Phone : (0205) 3873 888
 • Fax : (0205) 3873 888
 • Email : t1202d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/749HCx2YCEkbwtmZ8
TAGS Lang Son
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Lang Son Province Address : 06 Hoang Van Thu Street, Lang Son City, Lang Son Province Phone : (0205) 3811595 | 3812 203 Fax : N/A Email : vanphong.solangson@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 06 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3811595 | 3812 203 Fax : N/A Email : vanphong.solangson@moet.

Construction Department of Lang Son Province Address : 193 Le Loi Street, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province Phone : (0205) 3812 237 Fax. : (0205) 3812 237 Email : xaydung@langson.

Sở Xây Dựng tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 193 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3812 237 Fax. : (0205) 3812 237 Email : xaydung@langson.

Health Department Of Lang Son Province Address : 50 Dinh Tien Hoang Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province Phone : (0205) 3812 258 Fax : (0205) 3812 456 Email : soyt@langson.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3812 258 Fax : (0205) 3812 456 Email : soyt@langson.gov.

Transportation Department of Lang Son Province Address : 12 Hung Vuong Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province Phone : (0205) 3810 109 Fax : (0205) 3811 209 Email : sgtvtls@langson.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 12 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3810 109 Fax : (0205) 3811 209 Email : sgtvtls@langson.gov.