June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Ninh Binh

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Ninh Binh, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3501D – Tran Nhan Tong – Ninh Binh

 • Location : 58 Tran Nhan Tong street, An Hoa quarter, Ninh Phong ward, Ninh Binh city, Ninh Binh province
 • Phone : (0229) 6559 966
 • Fax : (0229) 3883 619
 • Email : t3501s@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/T4ZMsEJ3KGmxDZuz6

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3502D – Bich Son – Ninh Binh

 • Location : Bich Son street, Bich Dao ward, Ninh Binh city, Ninh Binh province
 • Phone : (0229) 3632 386
 • Fax : (0229) 3632 386
 • Email : t3502d@gmail.com
 • Website : http://dangkiemninhbinh.com/
 • Google map : https://goo.gl/maps/Gv1NKE3q8Fnmv1rJ7

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3503D – Phan Huy Ich – Tam Diep – Ninh Binh

 • Location : 04 Phan Huy Ich street, group 2, Bac Son ward, Tam Diep city, Ninh Binh province
 • Phone : (0229) 6430 604
 • Fax : (0229) 6430 604
 • Email : Ctydangkiem3503d@gmail.com
 • FB : https://www.facebook.com/dk3503d/
 • Website : N/A
 • Google map : https://g.page/3503D?share
TAGS Ninh Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Ninh Binh Province Address : 742 Tran Hung Dao Street, Tan Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phone : (0229) 3871 089 Fax : (0229) 3896 573 Email : vanphong.soninhbinh@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : Số 742, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Điện thoại : (0229) 3871 089 Fax : (0229) 3896 573 Email : vanphong.soninhbinh@moet.

Construction Department of Ninh Binh Province Address : 15 Tran Hung Dao Street, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phone : (0229) 3871 638 Fax : (0229) 3873 260 Email : soxaydungnb@gmail.com | sxdung@ninhbinh.

Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : Số 15 (Km số 2) đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Điện thoại : (0229) 3871 638 Fax : (0229) 3873 260 Email : soxaydungnb@gmail.com | sxdung@ninhbinh.

Health Department Of Ninh Binh Province Address : 18 Kim Dong Street, Phuc Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province. Phone : (0229) 3871 099 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0229) 3874 221 Email : pkhsytnb@gmail.

Sở Y Tế Ninh Bình
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : số 18 đường Kim Đồng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại : (0229) 3871 099 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0229) 3874 221 Email : pkhsytnb@gmail.

Transportation Department of Ninh Binh Province Address : 40 Le Dai Hanh Street, Ninh Binh City, Ninh Binh Province. Phone : (0229) 3871 129 Fax : (0229) 3889 678 Email : sgtvt@ninhbinh.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : số 40 đường Lê Đại Hành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại : (0229) 3871 129 Fax : (0229) 3889 678 Email : sgtvt@ninhbinh.