June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Thai Nguyen

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Thai Nguyen, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 2001S – Tan Lap – Thai Nguyen

 • Location : group 1A, Tan Lap ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province
 • Phone : (0208) 3851 850
 • Fax : (0208) 3856 539
 • Email : dktn20@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/8P2UXpDyA7WovoN97

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 2002S – Ao Vang – Cao Ngan – Thai Nguyen

 • Location : Ao Vang hamlet, Cao Ngan commune, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province
 • Phone : (0208) 3622 588
 • Fax : (0208) 3622 589
 • Email : dktn20@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/F5y9LTNoU4vPuurB7

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 2003D – Nguyen Gon – Song Cong – Thai Nguyen

 • Location : Nguyen Gon industrial cluster, Cai Dan ward (km22 national highway 3, next to Thai Nguyen Truong Hai Co., Ltd.) Song Cong city, Thai Nguyen province
 • Phone : (0208) 3860 999 | 097 776 98 66
 • Fax : (0208) 3860 333
 • Email. : dangkiemthainguyen2003d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/2tJYNosJPDEa1RFV8

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 2004D – Phu Luong – Thai Nguyen

 • Location : hamlet 9, Co Lung commune, Phu Luong district, Thai Nguyen province
 • Phone : (0208) 3934 996
 • Fax : (0208) 3934 996
 • Email : N/A
 • Website : http://dangkiem2004d.com
 • Google map : https://goo.gl/maps/5qwWAsh1x32uPCJGA

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 2005D – Duong Tu Minh – Thai Nguyen

 • Location : lane 845 Duong Tu Minh street, group 6, Quang Vinh ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province
 • Phone : 086 200 4288
 • Fax : N/A
 • Email : dangkiemtn2005d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/GngoqgYNnRLkNsxR7

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 2006D – Thong Nhat – Thai Nguyen

 • Location : lane 398 Thong Nhat street, Dong Quang ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province
 • Phone : 0808 3757 858
 • Fax : N/A
 • Email : trungtamdkxcg2006d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/p3hm1avTJJJ7Pm1m6

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 2007D – Cam Gia – Thai Nguyen

 • Location : group 2, Cam Gia ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province
 • Phone : (0208) 3754 999
 • Fax : N/A
 • Email : dangkiemthainguyen07d@gmail.com
 • FB : https://www.facebook.com/dangkiem2007d/
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/ebmZR9u4uWSe4CXe9
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Thai Nguyen Province Address : Lane 185 Luong Ngoc Quyen Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province Phone : (0280) 3855 743 Fax : (0280) 3859 066 Email : vanphongso@thainguyen.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : ngõ 185 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại : (0280) 3855 743 Fax : (0280) 3859 066 Email : vanphongso@thainguyen.edu.

Construction Department of Thai Nguyen Province Address : 02 Nguyen Du Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province. Phone : (0208) 3855 411 Fax : (0208) 3754 229 Email : soxaydung@thainguyen.

Sở Xây Dựng tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 02 đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại : (0208) 3855 411 Fax : (0208) 3754 229 Email : soxaydung@thainguyen.

Health Department Of Thai Nguyen Province Address : 143 Phung Chi Kien Street, Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province Phone : (0208) 3655504 Fax : (0208) 3750437 Email : soyte@thainguyen.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 143 đường Phùng Chí Kiên, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại : (0208) 3655504 Fax : (0208) 3750437 Email : soyte@thainguyen.gov.

Transportation Department of Thai Nguyen Province Address : 350 Quang Trung temporary market street, Quang Trung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province. Phone : (0208) 3856 534 Fax : (0208) 3856 026 Email : sogtvt@thainguyen.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 350 đường chợ tạm Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại : (0208) 3856 534 Fax : (0208) 3856 026 Email : sogtvt@thainguyen.