It’s clear that the Covid 19 pandemic has brought chaos in the world of travel and tourism. This, after airlines around the world, has canceled flights and several countries have to make the unfortunate decision of closing their doors to foreign visitors.

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Belarus hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Belarus tại thủ đô Hà Nội.

There is NO Embassy of Belarus in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Belarus in Hanoi instead ? Embassy of Belarus in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A

Lãnh Sự Quán Belarus tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Belarus hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà

Consulate of Belarus in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is NO Consulate of Belarus in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Belarus in Hanoi instead ?

Lãnh Sự Quán Belarus tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Belarus hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP

Consulate of Belarus in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Belarus in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Belarus in

Đại Sứ Quán Belarus tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A 👉 Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Belarus hiện chưa thành

Embassy of Belarus in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Belarus in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Belarus tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Belarus hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí

1 2 3