Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Kazakhstan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Kazakhstan tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Kazakhstan tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Kazakhstan in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Kazakhstan in Hanoi or Consulate of Kazakhstan in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Kazakhstan in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Kazakhstan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại thành phố Đà

Consulate of Kazakhstan in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Kazakhstan in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Kazakhstan in Hanoi or Consulate of Kazakhstan in Ho

Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Kazakhstan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại

Consulate of Kazakhstan in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Kazakhstan in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Kazakhstan in

Đại Sứ Quán Kazakhstan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Kazakhstan hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Kazakhstan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Kazakhstan in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Danh Dự Kazakhstan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 25Bis đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/rzC29ya5i9D8V6x79 Ngoài ra, chúng tôi

Honorary Consulate of Kazakhstan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 25Bis Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.gl/maps/rzC29ya5i9D8V6x79 Do you want to find the Embassy of Kazakhstan in Hanoi also ?

1 2 3