Chính phủ Micronesia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Micronesia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Micronesia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Micronesia gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Micronesia gần Việt

There is NO Embassy of Micronesia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Micronesia in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Micronesia tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Micronesia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Micronesia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Micronesia

Consulate of Micronesia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Micronesia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Micronesia in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Micronesia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Micronesia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Micronesia tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán

Consulate of Micronesia in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Micronesia in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Micronesia in

Đại Sứ Quán Micronesia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Micronesia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Micronesia tại thành phố Hồ Chí

Embassy of Micronesia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Micronesia in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Also, there is NO Embassy

Lãnh Sự Quán Micronesia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Micronesia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Micronesia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ

Consulate of Micronesia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is no Consulate of Micronesia in Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam 👉 Also, there is no Embassy of Micronesia in

1 2 3