Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Serbia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Serbia tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

We would like to inform there is NO Embassy of Serbia in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of Serbia in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Serbia in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map

Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Serbia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Serbia tại thành phố Đà

Consulate of Serbia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Serbia in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of Serbia in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Serbia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Serbia tại

Consulate of Serbia in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Serbia in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Serbia in

Đại Sứ Quán Serbia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Serbia hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Serbia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Serbia in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : tầng 12, số 126 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/15r16DZXWE5ZmBaL8 Ghi chú : Chúng tôi

Honorary Consulate of Serbia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Floor 12, 126 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.gl/maps/15r16DZXWE5ZmBaL8 Please note : There is NO Embassy of Serbia in Hanoi.

1 2