Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Uruguay hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Uruguay tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Uruguay tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Uruguay in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Uruguay in Hanoi or Consulate of Uruguay in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Uruguay in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Uruguay tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Uruguay hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Uruguay tại thành phố Đà

Consulate of Uruguay in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Uruguay in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Uruguay in Hanoi or Consulate of Uruguay in Ho

Lãnh Sự Quán Uruguay tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Uruguay hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Uruguay tại

Consulate of Uruguay in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Uruguay in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Uruguay in

Đại Sứ Quán Uruguay tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Uruguay hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Uruguay in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Uruguay in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Uruguay tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 71-73-75 đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 10:00 – 12:00 | chiều 14:00 – 16:00 (chỉ theo lịch

Honorary Consulate of Uruguay in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 71-73-75 Hai Ba Trung street, ward Ben Nghe, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 10:00 – 12:00 | 14:00 – 16:00 (only for appointment) Phone : (028) 3719 7371 Fax : (028) 3719 5738 Email :

1 2