Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Vanuatu hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Vanuatu tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Vanuatu tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Vanuatu tại Thành Phố Hồ Chí Minh

We would like to inform there is NO Embassy of Vanuatu in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of Vanuatu in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Vanuatu in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map

Lãnh Sự Quán Vanuatu tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Vanuatu hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Vanuatu tại thành phố Đà

Consulate of Vanuatu in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Vanuatu in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of Vanuatu in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

Lãnh Sự Quán Vanuatu tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Vanuatu hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Vanuatu tại

Consulate of Vanuatu in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Vanuatu in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Vanuatu in

Đại Sứ Quán Vanuatu tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Vanuatu hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Vanuatu in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Vanuatu in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Tổng Lãnh Sự Quán Vanuatu tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 127A đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : (028) 3622 8833 Fax: (028) 3622 8844 Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/juMBC93suy6LSte48

Consulate General of Vanuatu in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 127A Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : (028) 3622 8833 Fax: (028) 3622 8844 Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.gl/maps/juMBC93suy6LSte48

1 2